2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE GRAU
DADES IDENTIFICATIVES 2017_18
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE GRAU Codi 15214301
Ensenyament
Grau de Dret (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Treball fi de grau Quart 2Q conv. única
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
TORRES ROSELL, NÚRIA
Adreça electrònica alberto.reig@urv.cat
rosa.rodriguez@urv.cat
clara.furriols@urv.cat
gonzalo.quintero@urv.cat
jaume.vernet@urv.cat
a.jorda@urv.cat
raulangel.navarro@urv.cat
angel.urquizu@urv.cat
anna.pallares@urv.cat
federic.adan@urv.cat
jordi.jaria@urv.cat
estela.rivas@urv.cat
maria.font@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
oliver.klein@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
aitana.delavarga@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
joananton.font@urv.cat
josepramon.fuentes@urv.cat
angeles.galiana@urv.cat
susana.borras@urv.cat
josepmaria.sabatev@urv.cat
elisabet.cerrato@urv.cat
maria.marques@urv.cat
lucia.casado@urv.cat
encarnacio.ricart@urv.cat
santiagojose.castella@urv.cat
joan.pages@urv.cat
carmen.gomez@urv.cat
neus.oliveras@urv.cat
hector.simon@urv.cat
mariarosa.isern@urv.cat
nuria.torres@urv.cat
xavi.forcadell@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
jesusmariadel.cacho@urv.cat
mariacruz.gallardo@urv.cat
judit.esteve@urv.cat
juanramon.fallada@urv.cat
marta.cassany@urv.cat
endrius.cocciolo@urv.cat
marina.rodriguez@urv.cat
blanca.gifre@urv.cat
adria.calvet@urv.cat
javier.requejo@urv.cat
sergio.prats@urv.cat
roser.casanova@urv.cat
jordi.torres@urv.cat
josemaria.sabater@urv.cat
juan.holgado@urv.cat
sofia.jorda@urv.cat
Professors/es
REIG TAPIA, ALBERTO
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ROSA MARIA
FURRIOLS ESPONA, CLARA
QUINTERO OLIVARES, GONZALO
VERNET LLOBET, JAUME
JORDÀ FERNÁNDEZ, ANTONIO MARIA
NAVARRO ROLDAN, RAÚL ANGEL
URQUIZU CAVALLÉ, ÁNGEL
PALLARÉS SERRANO, ANA
ADAN DOMENECH, FEDERICO
JARIA MANZANO, JORDI
RIVAS NIETO, MARÍA ESTELA
FONT MAS, MARIA
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
KLEIN BOSQUET, OLIVER
NASARRE AZNAR, SERGIO
DE LA VARGA PASTOR, AITANA
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
FONT MONCLÚS, JOAN ANTON
FUENTES GASÓ, JOSEP RAMON
GALIANA SAURA, ÁNGELES
BORRÀS PENTINAT, SUSANA
SABATÉ VIDAL, JOSEP MARIA
CERRATO GURI, ELISABET
MARQUÈS BANQUÉ, MARIA
CASADO CASADO, LUCÍA
RICART MARTÍ, MARIA ENCARNACION
CASTELLÀ SURRIBAS, SANTIAGO JOSÉ
PAGÈS GALTÉS, JOAN
GÓMEZ BUENDIA, MARIA DEL CARMEN
OLIVERAS JANÉ, NEUS
SIMON MORENO, HECTOR
ISERN SALVAT, MARIA ROSA
TORRES ROSELL, NÚRIA
FORCADELL ESTELLER, FRANCISCO JAVIER
GIRGADO PERANDONES, PABLO
CACHO RIVERA, JESÚS MARIA DEL
GALLARDO RUIZ, MARIA CRUZ
ESTEVE IZQUIERDO, JUDIT
FALLADA GARCÍA-VALLE, JUAN RAMON
CASSANY VIRGILI, MARTA
COCCIOLO ., ENDRIUS ELISEO
RODRÍGUEZ BEAS, MARINA
GIFRE ÀLVAREZ, BLANCA
CALVET CASAJUANA, ADRIÀ
REQUEJO GARCIA, JAVIER
PRATS JANÉ, SERGIO
CASANOVA MARTÍ, ROSER
TORRES NIERGA, JORDI
SABATER SABATÉ, JOSE MARIA
HOLGADO ESTEBAN, JUAN
JORDÀ MÚGICA, SOFIA
Web
Descripció general Al treball fi de grau s'han d'integrar els coneixements teorico-pràctics assolits al llarg del grau i és un treball que s'ha de desenvolupar de forma analítica, creativa i crítica
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent