2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214005 CONSTITUCIÓ I SISTEMA DE FONTS Primer
Formació bàsica 6
15214002 DRET ROMÀ Primer
Formació bàsica 6
15214001 HABILITATS DEL JURISTA Primer
Formació bàsica 6
15214003 HISTÒRIA DEL DRET Primer
Formació bàsica 6
15214004 TEORIA DEL DRET Primer
Formació bàsica 6
15214009 CIÈNCIA POLÍTICA Segon
Formació bàsica 6
15214010 ECONOMIA Segon
Formació bàsica 6
15214101 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC DE CATALUNYA Segon
Obligatòria 6
15214006 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segon
Formació bàsica 6
15214007 PART GENERAL DEL DRET CIVIL Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15214113 DRET COMPARAT Primer
Obligatòria 3
15214106 DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES Primer
Obligatòria 6
15214103 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Primer
Obligatòria 8
15214104 DRET PENAL. PART GENERAL Primer
Obligatòria 8
15214110 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS BÀSIQUES ADMINISTRATIVES Primer
Obligatòria 6
15214111 ACTIVITAT ADMINISTRATIVA I CONTROL DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Segon
Obligatòria 4
15214102 DRETS FONAMENTALS Segon
Obligatòria 5
15214107 DRETS REALS Segon
Obligatòria 6
15214105 ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL Segon
Obligatòria 8
15214008 INSTITUCIONS DE DRET DE LA UNIÓ EUROPEA Segon
Formació bàsica 6