2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
 A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
 B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears