2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Contenidos
tema Subtema
Bloc I. Introducció a la sociologia Tema 1. La perspectiva sociològica.
Tema 2. Els orígens de la sociologia i el procés de modernitat.
Bloc II. Procés de socialització Tema 3. Els principals agents de socialització.
Tema 4. Les institucions i el control social
Bloc III. Les transformacions en la família i del sistema educatiu Tema 5. La vigència de la societat patriarcal. Noves formes familiars
Tema 6. Les funcions socials de l’educació.
Bloc IV. Les transformacions en el treball i el sistema productiu Tema 7. Revisió crítica del concepte de treball.
Tema 8. Canvis en la organització del treball.
Bloc V. Conflicte i desigualtats socials Tema 9. Estratificació i classe social
Tema 10. Ètnia i Gènere
Complements formatius - Pautes demogràfiques en les societats avançades. Estructura demogràfica i societat. Indicadors demogràfics.
- Pobresa, Exclusió social i Benestar
- Els moviments socials