2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A11
1 0 1
Sessió Magistral
A2
40 20 60
Presentacions / exposicions
A2
B1
5 5 10
Treballs
A2
8 30 38
Seminaris
A11
10 5 15
Atenció personalitzada
A2
A11
26 0 26
 
Proves objectives de tipus test
A2
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat