2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Presentació de l'assignatura, de la metodologia innovadora de treball i de les entitats amb que es col·labora des de l'assignatura.
Sesión magistral Mitjançant les sessions magistrals s'exposaran els continguts bàsics de l'assignatura. Es faran servir diapositives/power point per una millor comprensió dels diferents temes. Seran classes participatives, amb comentaris de textos. S'atendrà en tot moment els dubtes que puguin surgir per part de l'alumnat
Presentaciones/exposiciones Els alumnes hauran d'exposar fora de l'aula els resultats dels seus treballs en una jornada conjunta amb les entitats/institucions que col·laborin amb el projecte d'Aprenentatge Servei. Aquestes entitats també donaran una valoració de la feina feta que serà tinguda en compte en el resultat final.
Trabajos Aquesta assignatura desenvolupa un treball d'Aprenentatge i Servei. Els alumnes hauran de desplaçar-se a una entitat externa a la Universitat on desenvolupar un treball que serà la base per treballar a l'aula.
Seminarios Les pràctiques a l'aula tindran forma de seminaris on es treballaran les informacions recollides durant l'experiència APS per tal de progressar en el treball de curs.
El contingut dels seminaris serà adaptable en funció de les necessitats detectades durant el transcurs del treball.
Atención personalizada Suport a les necessitats dels estudiants en relació amb el treball APS. La dificultat i innovació de l'experiència proposada impliquen una sobrededicació del docent i un augment del nombre d'hores disponibles per donar resposta a les necessitats dels alumnes.