2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A2
B1
Exposició dels continguts en una jornada amb les entitats/institucions involucrades en el projecte. La nota de les presentacions serà compartida entre les institucions i el docent. 10%
Trabajos
A2
Treball col·lectiu amb metodologia APS que comportarà sortir fora a cercar informació. 40%
Pruebas objetivas de tipo test
A2
Examen individual per valorar coneixements adquirits 40%
Otros  

Pràctiques en l'aula

10%
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

IMPORTANT: L'alumnat que no pot assistir a classe haurà de contactar amb el professor durant les dues primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura.

Per als alumnes no presencials la distribució de les notes serà:

Exàmen - 60%

Treball de curs - 30%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials - 10%

L'avaluació a la segona convocatòria segueix el mateix model que en la primera, tant pels estudiants d'avaluació continuada com pels d'avaluació no continuada.

Aquells alumnes que presentin un treball copiat, total o parcialment, de fonts no citades en la bibliografia no es podran presentar a l'examen, passant directament a la recuperació.