2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A2
B1
Exposició dels continguts en una jornada amb les entitats/institucions involucrades en el projecte. La nota de les presentacions serà compartida entre les institucions i el docent. 10%
Treballs
A2
Treball col·lectiu amb metodologia APS que comportarà sortir fora a cercar informació. 40%
Proves objectives de tipus test
A2
Examen individual per valorar coneixements adquirits 40%
Altres  

Pràctiques en l'aula

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

IMPORTANT: L'alumnat que no pot assistir a classe haurà de contactar amb el professor durant les dues primeres setmanes del curs per tal d'organitzar individualment el seguiment de l'assignatura.

Per als alumnes no presencials la distribució de les notes serà:

Exàmen - 60%

Treball de curs - 30%

Treball alternatiu pels alumnes no presencials - 10%

L'avaluació a la segona convocatòria segueix el mateix model que en la primera, tant pels estudiants d'avaluació continuada com pels d'avaluació no continuada.

Aquells alumnes que presentin un treball copiat, total o parcialment, de fonts no citades en la bibliografia no es podran presentar a l'examen, passant directament a la recuperació.