2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  SOCIOLOGÍA
   Recomendaciones


 
Otros comentarios
L'alumnat no assistent a les classes hauran de contactar amb el professor en les primeres dues setmanes de curs. S'avaluaran mitjançant l'examen tipus test (60%). El 40% restant es repartirà entre els comentaris dels dos textos i un treball sobre un llibre indicat pel professor en les primeres dues setmanes del curs.