2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL Codi 15224102
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Tercer 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
ABELLÁN HERNÁNDEZ, ELISA
Adreça electrònica elisa.abellan@urv.cat
Professors/es
ABELLÁN HERNÁNDEZ, ELISA
Web
Descripció general Existeix un acord general entre els professionals i acadèmics del Treball Social en que les qüestions d'ètica, moral i valors són una part inevitable i fonamental de l'exercici de la professió i de la propia identitat d'aquesta ja que part del nostre treball consisteix en prendre decisions sobre tercers. L'actuació davant dels casos particulars implica entrar en conflicte amb drets, deures, valors, principis....desencadenant qüestions, problemes i/o dilemes ètics. Per aquest motiu, el Treball Social, com totes les professions que estan al servei de les persones, ha d'integrar valors ètics entre els professionals, i tenir eines per poder afrontar i responsabilitzar-se de les decisions que planteja l'exercici de la pràctica professional. El codi deontològic constitueix el a conjunt de normes i principis que el professional del treball social té com a referencia i que té com a finalitat el donar criteris generals que puguin ser una guia a l'hora d'interpretar les qüestions ètiques relacionades amb les conductes i decisions dels treballadors socials en l'exercici de la seva professió. La dimensió pragmàtica de l'ètica dóna el nivell de concreció de la pràctica diària, i per això cal acceptar la necessitat d'establir uns valors comuns basats en els principis bàsics del Treball Social: autodeterminació, individualització, acceptació, actitud exempta de judicis de valor, secret professional, etc., a partir dels quals s'han desenvolupat els diferents codis d'ètica. Aquests han de de ser una guia sobre com haurien de ser les nostres conductes; però tot i així, no podran resoldre tots els conflictes que es plantegen en la pràctica. Per aquest motiu és convenient fomentar un bon nivell de reflexió com a guia i garantia de la "bona pràctica" professional, no tan sols per poder treballar en el difícil context social en que vivim, sinó també, i sobretot, per recordar, protegir i executar l'encàrrec professional que se'ns fa: millorar la qualitat de vida, l'extensió de la justícia social i l'augment del benestar personal i social.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent