2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL Codi 15224108
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Segon 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
ARMENGOL ARMENGOL, MARIA DELS ÀNGELS
Adreça electrònica mangels.armengol@urv.cat
Professors/es
ARMENGOL ARMENGOL, MARIA DELS ÀNGELS
Web http://mangels.armengol@valls.cat
Descripció general Coneixer i analitzar els serveis de benestar social a Catalunya (seguretat social, ensenyament, salut i ser. soc./AD) i les polítiques públiques de proteció social (ocupació, habitatge) , tant pel que fa al model de provisió , el marc regulatiu i competèncial, els serveis i les prestacions. Així com la provisió privada de serveis de benestar
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent