2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Asignaturas
  TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
 A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
Tipo B Código Competencias Transversales
Tipo C Código Competencias Nucleares