2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A7 Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials
Coneix els fonaments del mètode científic
 A13 Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge