2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Continguts
Tema Subtema
1.- Introducció: qüestions conceptuals en l'ús de la metodologia qualitativa - Teoria, metodologia i tècniques.
- Perspectiva quantitativa/qualitativa
- Metodologia qualitativa
- Etnografia
2.- Programació de la investigación: disseny o projecte d'investigació. - Sel·lecció de temes i escenaris
- Formulació del problema

3.- El treball de camp
- L'accés al camp
- Relacions de camp
4.- L'observació. - Disseny de l'observació
- Tipus i tàctiques d'observació
- El registre: notes i diari de camp
- Tecnologia: fotografies, gravacions...
5.- L'entrevista. - Tipus d'entrevista
- Preparació: guies i accés a informants
- Fòrmules i tipus de transcripció
- El mètode biogràfic
6.- La informació documental i les tècniques audiovisuals.
- Tipologia del material documental: audiovisual, estadístic, d'arxiu, bibliogràfic...
- Ús de les dades secundàries


7.- Organització de la informació.- El treball amb les dades: identificació, classificació, categorització i codificació.
- Emmagatmatzament i consulta de la informació

8.- Anàlisi de dades - El procés d' anàlisi
- La tècnica d'anàlisi
- Tractament de les dades
- Anàlisi descriptives/generadores de teories
- Validesa i fiabilitat: la triangulació

9.- Presentació de les dades
- L'informe qualitatiu
- L'art de l'escriptura. Estils
- Tècnica, text, citacions, notes...