2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Treballs En Grups elaboren un disseny de recerca qualitativa d'un tema d'interes social (es inclouen els guions )

Presentacions / exposicions Al final de l'assignatura es presenta per grups el proces de recerca i l'aplicació de tècniques
Pràctiques de camp Aplicació de tècniques qualitatives d'investigació: 1) entrevista i 2) observació
Atenció personalitzada Mitjançant tutories prèviament concertades