2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A7
A13
Disseny de recerca


25%

Presentacions / exposicions
A7
Exposició per grups de proces de recerca i aplicació de les tècniques 15%
Pràctiques de camp
A7
A13
Treball de camp: aplicació de tècniques de recerca qualitativa i el tractament de les dades:
1) observació
2) entrevista25%
25%

Altres  

Participació a classe i a l'espai virtual

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Segunda convocatoria: las mismas condiciones que en primera convocatoria.