2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2019_20
Assignatura (*) DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA Codi 15224117
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
9 Obligatòria Segon 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
VILLÓ TRAVÉ, CRISTINA
Adreça electrònica albert.marti@urv.cat
cristina.villo@urv.cat
Professors/es
MARTÍ BARGALLÓ, ALBERT
VILLÓ TRAVÉ, CRISTINA
Web http://www.fcj.urv.es
Descripció general Estudi del Dret civil més vinculat a la carrera de Treball Social: la persona física i la personalitat civil i el Dret de Família, incloent el matrimoni, les situacions de crisi matrimonial i la relació de parentiu i la filiació. Estudi sobre qüestions d'estrangeria: en moltes ocasions els treballadors socials són el primer contacte amb l’immigrat, i una informació bàsica i assesorament correcte és essencial, així com gestionar i poder derivar en situacions més especialitzades. Per tant, es veuran qüestions essencials per a l’estranger que necessita una certa orientació que el treballador social pot oferir inicialment com a futur orientador o informadors des dels serveis públics, municipals...
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent