2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TREBALL SOCIAL I VELLESA Codi 15224206
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Adreça electrònica merce.boquera@urv.cat
Professors/es
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Web http://merce.boquera@urv.cat
Informació rellevant En el decurs de l’assignatura es pretén aconseguir que l’alumne conegui i aprofondeixi en la multidimensionalitat : biològica, psicològica, socioantropològica i cultural del procés d´ envellir, i alhora que disposi d’ instruments d’anàlisi per aconseguir un abordatge el més integral possible ajudant a crear les millors condicions teòricometodològiques adreçades a l’ atenció de les persones grans. Tot i que tradicionalment el col•lectiu de la gent gran ha estat un àmbit d’atenció del Treball Social amb el que s’ ha treballat abastament, pretenem donar una visió molt propera a la realitat , al mateix temps que es pretén donar un enfocament més dinàmic i incentivador de les potencialitats del procés de l'envelliment així com ajudar a visualitzar l’existència de diverses maneres d’afrontament d' aquesta etapa de la vida de tota persona i el rol del professional.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent