2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
DADES IDENTIFICATIVES 2014_15
Assignatura (*) TREBALL SOCIAL I VELLESA Codi 15224206
Ensenyament
Grau de Treball Social (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 1Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Antropologia, Filosofia i Treball Social
Coordinador/a
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Adreça electrònica merce.boquera@urv.cat
Professors/es
BOQUERA BORRULL, MERCEDES
Web http://merce.boquera@urv.cat
Informació rellevant En el decurs de l’assignatura es pretén aconseguir que l’alumne conegui i aprofondeixi en la multidimensionalitat : biològica, psicològica, socioantropològica i cultural del procés d´ envellir, .Un altre objectiu es posar a l´abast de l´alumne les òptimes condicions teòricometodològiques i dels diferents instruments d´anàlisi per aconseguir un abordatge integral vers l´atencio a les persones grans. Tot i que tradicionalment el grup d´edat de la gent gran ha estat un àmbit d’atenció del Treball Social amb el que s’ ha treballat abastament, pretenem donar una visió més dinàmica, complexa i canviant d´una de les etapes més llargues en la vida de les persones i al mateix temps incentivar i interessar a l´alumne en el desenvolupament i maridatge del treball social amb la gent gran, així com els diferents nivells d´intervenció.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent