2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A12
A13
B4
8 4 12
Sessió Magistral
A12
A13
B4
45 5 50
Fòrums de discussió
A12
A13
B4
2 6 8
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A12
A13
B4
25 0 25
Resolució de problemes, exercicis
A12
A13
B4
3 6 9
Treballs
A12
A13
B4
4 15 19
Debats
A12
A13
B4
10 3 13
Presentacions / exposicions
A12
A13
B4
5 4 9
Atenció personalitzada
5 0 5
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat