2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sessió Magistral Explicació per part del professor de la matèria de l'assisgnatura, reforçat amb exèmples pràctics.
Seminaris Explicació teòrica i pràctica per part de professionals experts en diferents àmbits. Hi ha la possibilitat de realitzar-les en els diferents centres.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Es faran treballs a l'aula individuals i en grup.
Presentacions / exposicions Es realitzarà un treball en grup i es presentarà a la resta de la classe
Atenció personalitzada Sempre que l'alumne/a ho sol.liciti o si el docent ho considera oportú.