2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
   Fonts d'informació
Bàsica R. Bayes, Psicologia oncològica, Barcelona: Martínez Roca, S.A, 1991
R. Bayes, Psiconeuroinmunología, salud y enfermedad., Cuadernos de Mediciona Psicosomáticas, 30, PP. 28-34., 1994
Servei Català de la Salut; Pla de salut., El model d'atenció sòcio-sanitària a Catalunya., Barcelona, Quadern núm 5., 1995
Sevei Català de la Salut. Generalitat de Catalunya., Estandarts de Cures Pal.liatives., Generalitat de Catalunya, 1996
ARMENDARIZ, R., Guia práctica de relaciones humanas para atender a familias, Ed. Pax. Mexico, 2004
ASTUDILLO, W.; MENDIETA, c., Cuidados del enfermo terminal y atención a su familia., Eunsa. Pamplona., 1995
NAVARRO GOÓNGORA, J., Enfermedad y familia., Paidós. Barcelona, 2004
, Servicios Sociales y Política Social. La relación Profesional, Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social., 2008
, Revista de Treball Social. Autonomia personal: nova llei, noves pràctiques (I) i (II), Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya., 2007
KUBLER-ROSS, E., Sobre la muerte y los moribundos., Ed. Grijalbo. Barcelona., 1975
núm. 165, Revista de Treball Social, Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya., 2002
CARMONA, M., Deseo de vivir., Aguilar. Barcelona, 2009
TORRALBA, F., L'art d'escoltar. , Pages editors. Lleida, 2006
MONZO, I., Un home de paraula., RBA. bARCELONA, 2007
ABONET, R., Els Serveis Socials i la Sida., Departament de Benestar Social. Generalitat de Catalunya., 1991
ESPINOSA, A., El món groc. , Rosa dels Vents. Barcelona, 2007
HENNEZEL, M., La mort íntima., Columna Ed. Barcelona, 1996
POLETTI, R., Como crecer a través del duelo., Obelisco. Barcelona, 2008
SHCWARTZ, M., Morrie se'n va., Empúries. Barcelona, 2000
SHCWARTZ, M., els dimarts amb Morrie., Empúries. Varcelona, 2000

Complementària