2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 1Q
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224008 HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224004 PSICOLOGIA SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
15224103 HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL 2Q
Obligatòria 6
15224005 PEDAGOGIA SOCIAL 2Q
Formació bàsica 6
15224104 POLÍTICA SOCIAL 2Q
Obligatòria 6
15224006 SOCIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224009 CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1Q
Formació bàsica 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224105 METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ 1Q
Obligatòria 6
15224108 SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224111 TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224117 DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 9
15224010 DRETS SOCIALS 2Q
Formació bàsica 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS 2Q
Obligatòria 9
15224106 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL 2Q
Obligatòria 6
15224601 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL (retitulació) 2Q
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224118 DRET LABORAL I PENAL 1Q
Obligatòria 6
15224119 PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR 1Q
Obligatòria 6
15224112 TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224114 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR 1Q
Obligatòria 6
15224602 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR (retitulació) 1Q
Formació bàsica 6
15224102 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL 2Q
Obligatòria 3
15224116 INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA 2Q
Obligatòria 6
15224115 TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS 2Q
Obligatòria 6
15224113 INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224120 GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS 1Q
Obligatòria 6
15224604 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE (retitulació) 1Q
Formació bàsica 6
15224110 SERVEIS SOCIALS COMPARATS 1Q
Obligatòria 6
15224107 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ 2Q
Obligatòria 6
15224603 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ (retitulació) 2Q
Formació bàsica 6
15224605 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE (retitulació) 2Q
Formació bàsica 6
15224606 IDIOMA ESTRANGER (Retitulació) AN
Formació bàsica 6
15224401 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 18
15224402 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ (Retitulació) 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 18
15224301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
15224302 TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació) 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224217 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS 1Q
Optativa 6
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE 1Q
Optativa 6
15224205 TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA 1Q
Optativa 6
15224206 TREBALL SOCIAL I VELLESA 1Q
Optativa 6
15224213 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL 2Q
Optativa 6
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE 2Q
Optativa 6
15224216 TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI 2Q
Optativa 6
15224215 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT 2Q
Optativa 6
15224218 TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS 2Q
Optativa 6
15224222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6