2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL 1Q
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224008 HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224004 PSICOLOGIA SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ 2Q
Formació bàsica 6
15224103 HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL 2Q
Obligatòria 6
15224005 PEDAGOGIA SOCIAL 2Q
Formació bàsica 6
15224104 POLÍTICA SOCIAL 2Q
Obligatòria 6
15224006 SOCIOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224009 CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1Q
Formació bàsica 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL 1Q
Formació bàsica 6
15224105 METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ 1Q
Obligatòria 6
15224108 SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224111 TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224117 DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA 2Q
Obligatòria 9
15224010 DRETS SOCIALS 2Q
Formació bàsica 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS 2Q
Obligatòria 9
15224106 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224118 DRET LABORAL I PENAL 1Q
Obligatòria 6
15224119 PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR 1Q
Obligatòria 6
15224112 TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL 1Q
Obligatòria 6
15224114 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR 1Q
Obligatòria 6
15224102 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL 2Q
Obligatòria 3
15224116 INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA 2Q
Obligatòria 6
15224115 TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS 2Q
Obligatòria 6
15224113 INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA AN
Obligatòria 9
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224120 GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS 1Q
Obligatòria 6
15224110 SERVEIS SOCIALS COMPARATS 1Q
Obligatòria 6
15224107 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ 2Q
Obligatòria 6
15224401 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 18
15224301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
15224302 TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació) 2Q conv. única
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15224217 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS 1Q
Optativa 6
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE 1Q
Optativa 6
15224205 TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA 1Q
Optativa 6
15224206 TREBALL SOCIAL I VELLESA 1Q
Optativa 6
15224219 ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE 2Q
Optativa 6
15224213 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL 2Q
Optativa 6
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE 2Q
Optativa 6
15224216 TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI 2Q
Optativa 6
15224215 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT 2Q
Optativa 6
15224218 TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS 2Q
Optativa 6
15224222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT AN
Optativa 6