2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL Primer
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224008 HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224004 PSICOLOGIA SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Segon
Formació bàsica 6
15224103 HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Segon
Obligatòria 6
15224005 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Formació bàsica 6
15224104 POLÍTICA SOCIAL Segon
Obligatòria 6
15224006 SOCIOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224009 CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Primer
Formació bàsica 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224105 METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ Primer
Obligatòria 6
15224108 SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224111 TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224117 DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 9
15224010 DRETS SOCIALS Segon
Formació bàsica 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS Segon
Obligatòria 9
15224106 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL Segon
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224118 DRET LABORAL I PENAL Primer
Obligatòria 6
15224119 PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR Primer
Obligatòria 6
15224112 TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224114 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR Primer
Obligatòria 6
15224102 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL Segon
Obligatòria 3
15224116 INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA Segon
Obligatòria 6
15224115 TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS Segon
Obligatòria 6
15224113 INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224120 GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS Primer
Obligatòria 6
15224110 SERVEIS SOCIALS COMPARATS Primer
Obligatòria 6
15224107 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ Segon
Obligatòria 6
15224301 TREBALL DE FI DE GRAU Segon
Treball fi de grau 6
15224401 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ Anual
Pràctiques Externes obligatòria 18
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224212 ELEMENTS D'ECONOMIA Primer
Optativa 6
15224217 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS Primer
Optativa 6
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE Primer
Optativa 6
15224205 TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA Primer
Optativa 6
15224206 TREBALL SOCIAL I VELLESA Primer
Optativa 6
15224213 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL Segon
Optativa 6
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE Segon
Optativa 6
15224216 TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI Segon
Optativa 6
15224215 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT Segon
Optativa 6
15224218 TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS Segon
Optativa 6
15224222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 6