2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224002 ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL Primer
Formació bàsica 6
15224101 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224008 HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224003 MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224004 PSICOLOGIA SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224001 COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ Segon
Formació bàsica 6
15224103 HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL Segon
Obligatòria 6
15224005 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Formació bàsica 6
15224104 POLÍTICA SOCIAL Segon
Obligatòria 6
15224006 SOCIOLOGIA Segon
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224009 CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Primer
Formació bàsica 6
15224007 ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL Primer
Formació bàsica 6
15224105 METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ Primer
Obligatòria 6
15224108 SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224111 TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224117 DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA Segon
Obligatòria 9
15224010 DRETS SOCIALS Segon
Formació bàsica 6
15224109 ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS Segon
Obligatòria 9
15224106 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL Segon
Obligatòria 6
15224601 MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL (retitulació) Segon
Formació bàsica 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224118 DRET LABORAL I PENAL Primer
Obligatòria 6
15224119 PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR Primer
Obligatòria 6
15224112 TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Obligatòria 6
15224114 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR Primer
Obligatòria 6
15224602 TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR (retitulació) Primer
Formació bàsica 6
15224102 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL Segon
Obligatòria 3
15224116 INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA Segon
Obligatòria 6
15224115 TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS Segon
Obligatòria 6
15224113 INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA Anual
Obligatòria 9
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224120 GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS Primer
Obligatòria 6
15224604 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE (retitulació) Primer
Formació bàsica 6
15224110 SERVEIS SOCIALS COMPARATS Primer
Obligatòria 6
15224107 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ Segon
Obligatòria 6
15224603 CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ (retitulació) Segon
Formació bàsica 6
15224605 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE (retitulació) Segon
Formació bàsica 6
15224606 IDIOMA ESTRANGER (Retitulació) Anual
Formació bàsica 6
15224401 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 18
15224402 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ (Retitulació) Únic segon quad.
Pràctiques Externes obligatòria 18
15224301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic segon quad.
Treball fi de grau 6
15224302 TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació) Únic segon quad.
Treball fi de grau 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15224212 ELEMENTS D'ECONOMIA Primer
Optativa 6
15224217 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS Primer
Optativa 6
15224201 MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE Primer
Optativa 6
15224205 TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA Primer
Optativa 6
15224206 TREBALL SOCIAL I VELLESA Primer
Optativa 6
15224213 JUSTÍCIA PENAL JUVENIL Segon
Optativa 6
15224203 POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE Segon
Optativa 6
15224216 TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI Segon
Optativa 6
15224215 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT Segon
Optativa 6
15224218 TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS Segon
Optativa 6
15224222 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT Anual
Optativa 6