2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
2
2
4
0
0
1
COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
1
5
2
2
4
0
0
2
ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
1
5
2
2
4
0
0
3
MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
1
5
2
2
4
0
0
4
PSICOLOGIA SOCIAL
1
5
2
2
4
0
0
5
PEDAGOGIA SOCIAL
1
5
2
2
4
0
0
6
SOCIOLOGIA
1
5
2
2
4
0
0
8
HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
1
5
2
2
4
1
0
1
FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
1
5
2
2
4
1
0
3
HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
1
5
2
2
4
1
0
4
POLÍTICA SOCIAL
1
5
2
2
4
0
0
7
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
1
5
2
2
4
0
0
9
CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1
5
2
2
4
0
1
0
DRETS SOCIALS
1
5
2
2
4
1
0
5
METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
1
5
2
2
4
1
0
6
MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
1
5
2
2
4
1
0
8
SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
1
5
2
2
4
1
0
9
ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
1
5
2
2
4
1
1
1
TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
1
5
2
2
4
1
1
7
DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
1
5
2
2
4
1
0
2
DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
1
5
2
2
4
1
1
2
TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
1
5
2
2
4
1
1
3
INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
1
5
2
2
4
1
1
4
TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
1
5
2
2
4
1
1
5
TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
1
5
2
2
4
1
1
6
INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
1
5
2
2
4
1
1
8
DRET LABORAL I PENAL
1
5
2
2
4
1
1
9
PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
1
5
2
2
4
1
0
7
CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
1
5
2
2
4
1
1
0
SERVEIS SOCIALS COMPARATS
1
5
2
2
4
1
2
0
GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
1
5
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
5
2
2
4
3
0
2
TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
1
5
2
2
4
4
0
1
PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
1
5
2
2
4
2
0
1
MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
1
5
2
2
4
2
0
3
POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
1
5
2
2
4
2
0
5
TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
1
5
2
2
4
2
0
6
TREBALL SOCIAL I VELLESA
1
5
2
2
4
2
1
3
JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
1
5
2
2
4
2
1
5
TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
1
5
2
2
4
2
1
6
TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
1
5
2
2
4
2
1
7
INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
1
5
2
2
4
2
1
8
TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
1
5
2
2
4
2
1
9
ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
1
5
2
2
4
2
2
2
ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A1Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les
seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
RA1Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix l’estructura social i els processos de desigualtat social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - És capaç d’analitzar des d’una perspectiva psicosocial la realitat social i identifica les
potencialitats dels individus i del seu context

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Pren consciència de la complexitat de les relacions interpersonals en un context d’intervenció

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix el desenvolupament de la personalitat de l’individu en les diferents etapes de la vida

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A2Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves
estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
RA1Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les eines d’anàlisi dels indicadors socials que li proporcionen les ciències socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Sap aplicar tècniques d’interpretació o identificació de problemes socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Dóna resposta a través de l’aplicació d’estratègies d’intervenció als problemes socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Domina les tècniques pròpies del Treball Social que operen en la relació d’ajuda

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A3Conèixer en profunditat les principals característiques del marc normatiu de les relacions socials
en l'àmbit del treball social
RA1Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Disposa de les eines necessàries per interpretar la vida política i el marc normatiu

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix i distingeix els conceptes jurídics fonamentals, especialment en l’àmbit dels drets
subjectius

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Coneix i interpreta les normes i l’estructura institucional estatal i autonòmica

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix institucions i normes bàsiques penals i laborals relacionades amb l’àmbit de la
intervenció social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A4Conèixer en profunditat el sistema i estructura dels serveis socials
RA1Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Comprèn l’estructura i organització dels sistemes de benestar social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix la influència de la Política Social en la configuració dels sistemes de protecció social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Coneix els mecanismes d’actuació dels serveis socials a nivell espanyol i europeu i a Catalunya

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Analitza els diferents dispositius públics i privats que configuren els serveis socials de
Catalunya

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A5Gestionar i avaluar les polítiques públiques
RA1Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Domina els conceptes de drets socials, drets humans i drets fonamentals

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les polítiques públiques actuals que conformen l’Estat de Benestar

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Disposa de les eines necessàries per analitzar els reptes de futur de la societat del benestar

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix la política de l’estat en matèria de seguretat social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A6Articular eficaçment els models i els mètodes del Treball Social
RA1Coneix les teories i metodologies del Treball Social
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les teories i metodologies del Treball Social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Domina les estratègies d’anàlisi dels contextos socials on opera el Treball Social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Adquireix eines d’aplicació de tècniques de Treball Social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Aplica diferents models i tècniques de intervenció en funció del context

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A7Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar
situacions socials
RA1Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les tècniques d’anàlisi dels processos socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix els fonaments del mètode científic
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix els fonaments del mètode científic

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Dissenya projectes d’investigació social
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya projectes d’investigació social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Articula propostes d’intervenció fonamentades en els resultats de la investigació

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A8Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les
persones implicades
RA1Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Diagnostica les situacions susceptibles d’intervenció i identifica els elements que operen sobre
la relació d’ajuda

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Reconeix la supervisió com un espai i una metodologia de reflexió

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Dissenya programes i projectes d’intervenció social
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya programes i projectes d’intervenció social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Aplica les tècniques pròpies d’intervenció social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A9Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de
modificació dels mateixos
RA1Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix les teories de construcció del comportament humà i la influència dels mitjans de
comunicació

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Sap analitzar necessitats i detectar situacions de risc social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Analitza els dilemes ètics que planteja l’exercici de la professió i el seu context
institucional

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Identifica les principals corrents teòriques i els elements epistemològics del Treball Social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A10Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de
conflictes
RA1Identifica els indicadors socials del conflicte
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Identifica els indicadors socials del conflicte

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les bases de la mediació com a eina d’intervenció

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Dissenya i avalua l’espai de mediació d’acord a la situació conflictiva

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Avalua l’impacte de l’acció mediadora en el conflicte

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A11Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
RA1Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Domina les eines necessàries per analitzar les xarxes socials i institucionals

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Aplica estratègies de relació amb grups socials
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Aplica estratègies de relació amb grups socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - És capaç de plantejar estratègies d’intervenció adequades al context de les xarxes

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Identifica els elements dels sistemes socioeconòmics, sociopolítics i simbòlics inherents a les
xarxes socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A12Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves
necessitats i en la presa de decisions
RA1Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix el model de la pedagogia social aplicat al desenvolupament professional

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Coneix les bases del treball social orientat a famílies, persones o grups

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Coneix el sistema persona i les implicacions en la dimensió individual, grupal i comunitària

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Aplica les bases dels diferents models d’intervenció d’acord als contextos

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A13Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
RA1Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Aplica les tècniques d’interpretació i identificació de problemes socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Desenvolupa estratègies d’intervenció com a mesura de prevenció en intervenció individual i
familiar

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Aplica de forma correcta les habilitats de comunicació interpersonal

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - És capaç d’identificar els indicadors de necessitats-problemes

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A14Desenvolupar estratègies de prevenció per a gestionar i minimitzar l’estrès i el risc derivat
de l'exercici professional
RA1Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Aplica correctament les tècniques pròpies de la relació d’ajuda

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Aplica estratègies adequades per a protegir-se dels problemes amb els que opera

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Coneix instruments per gestionar canvis que afecten a les persones i organitzacions

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix les implicacions de la gestió dels recursos humans en les organitzacions pel desenvolupament
de la pràctica professional

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A15Reflexionar críticament sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà de
respondre a les necessitats de desenvolupament professional
RA1Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Aplica la supervisió com a instrument de reflexió de la praxis professional

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Fa reflexions des d’una perspectiva ètica sobre l’exercici professional

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Fa una reflexió sobre el comportament professional i és capaç de modificar-lo i identificar els
límits personals i professionals

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix les diferents dimensions sobre les que es pot aplicar la supervisió

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A16Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
RA1Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Coneix el funcionament de les organitzacions de serveis socials

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Ha adquirit les capacitats de participació en la gestió i direcció d’organitzacions

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Coneix els processos de creació d’estructures organitzaves

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Coneix la importància del sistema de relacions dins l’estructura interna de les organitzacions

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
A17Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la
situació ho requereix
RA1Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Resol situacions pràctiques en relació a la protecció social

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Diferencia les diferents institucions de protecció a la persona

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Aplica els recursos necessaris en la resolució de problemes individuals, familiars, grupals i
comunitaris

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Comprèn la importància de denunciar aquelles situacions que vulneren el benestar de les persones

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
B1Aprendre a aprendre
RA1Fa preguntes raonades per aprendre
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Fa preguntes raonades per aprendre

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Mostra iniciativa en la cerca d'informació i fa aportacions significatives

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Genèric
    RA4 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
B2Prioritzar i resoldre problemes, conflictes i dilemes ètics complexos de forma efetiva en el camp
del TS
RA1Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA1 - Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224006/SOCIOLOGIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224010/DRETS SOCIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisi de la informació

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA3Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224006/SOCIOLOGIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224010/DRETS SOCIALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA3 - Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus
possibles riscos i avantatges

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA4Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224006/SOCIOLOGIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224010/DRETS SOCIALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA4 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
 RA5Genèric
    RA5 - Genèric

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA5 - Genèric

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA5 - Genèric

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224006/SOCIOLOGIA
    RA5 - Genèric

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA5 - Genèric

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA5 - Genèric

15224010/DRETS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224117/DRET DE PERSONA, FAMÍLIA I ESTRANGERIA
    RA5 - Genèric

15224102/DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224112/TÈCNIQUES QUANTITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
    RA5 - Genèric

15224113/INVESTIGACIÓ SOCIAL APLICADA
    RA5 - Genèric

15224114/TREBALL SOCIAL, INDIVIDUAL I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224115/TREBALL SOCIAL DE GRUPS I EQUIPS
    RA5 - Genèric

15224116/INTERVENCIÓ SOCIAL COMUNITÀRIA
    RA5 - Genèric

15224118/DRET LABORAL I PENAL
    RA5 - Genèric

15224119/PSICOLOGIA EVOLUTIVA I FAMILIAR
    RA5 - Genèric

15224107/CLÍNICA SOCIAL I SUPERVISIÓ
    RA5 - Genèric

15224110/SERVEIS SOCIALS COMPARATS
    RA5 - Genèric

15224120/GESTIÓ I LIDERATGE D'ORGANITZACIONS DE SERVEIS SOCIALS
    RA5 - Genèric

15224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Genèric

15224302/TREBALL DE FI DE GRAU (Retitulació)
    RA5 - Genèric

15224401/PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ
    RA5 - Genèric

15224201/MEDIACIÓ I GESTIÓ DEL CONFLICTE
    RA5 - Genèric

15224203/POLÍTIQUES D'IGUALTAT DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224205/TREBALL SOCIAL I INFÀNCIA
    RA5 - Genèric

15224206/TREBALL SOCIAL I VELLESA
    RA5 - Genèric

15224213/JUSTÍCIA PENAL JUVENIL
    RA5 - Genèric

15224215/TREBALL SOCIAL I DISCAPACITAT
    RA5 - Genèric

15224216/TREBALL SOCIAL EN EL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Genèric

15224217/INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LES ADDICCIONS
    RA5 - Genèric

15224218/TREBALL SOCIAL I TRASTORNS MENTALS
    RA5 - Genèric

15224219/ESPAIS D'INTERVENCIÓ AMB VIOLÈNCIA DE GÈNERE
    RA5 - Genèric

15224222/ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT
B3Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
RA1Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224001/COMUNICACIÓ I SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224002/ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224003/MARGINACIÓ I EXCLUSIÓ SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224004/PSICOLOGIA SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224005/PEDAGOGIA SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224006/SOCIOLOGIA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224008/HABILITATS DEL TREBALLADOR SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224101/FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224103/HABILITATS SOCIALS I COMUNICACIÓ INTERPERSONAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224104/POLÍTICA SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224007/ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ I DESIGUALTAT SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224009/CONSTITUCIÓ I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224010/DRETS SOCIALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224105/METODOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL: PLANIFICACIÓ I INTERVENCIÓ
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224106/MODELS I TÈCNIQUES D'INTERVENCIÓ SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224108/SISTEMES DE BENESTAR SOCIAL
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224109/ESTRUCTURA DE SERVEIS SOCIALS
    RA1 - Analitza una situació donada i proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o
processos coneguts

15224111/TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
  &nbs