2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Codi 15605101
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIMÉNEZ COSTA, ANA
Adreça electrònica ana.gimenez@urv.cat
diana.marin@urv.cat
Professors/es
GIMÉNEZ COSTA, ANA
MARIN CONSARNAU, DIANA BORIS
Web http://www.sre.urv.es/formacio/fcj/consum/
Descripció general La matèria a estudiar és la protecció dels consumidors en el Dret privat i els contractes turístics. La docència serà semivirtual, mitjançant la plataforma virtual de docencia Moodle, combinant les calsses presencials amb `'estudi basat en casos pràctics.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent