2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LES GARANTIES DEL CRÈDIT
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) LES GARANTIES DEL CRÈDIT Codi 15605104
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Obligatòria Primer Primer
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Adreça electrònica pedro.delpozo@urv.cat
reyes.barrada@urv.cat
Professors/es
DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO MARIA
BARRADA ORELLANA, MARÍA DE LOS REYES
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general ANÀLISI PROFUND DELS MECANISMES JURÍDICS A L’ABAST DEL CREDITOR PER TAL D’ASSEGURAR EL COBRAMENT.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent