2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  DRET PATRIMONIAL CATALÀ
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) DRET PATRIMONIAL CATALÀ Codi 15605111
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
NASARRE AZNAR, SERGIO
Adreça electrònica pedro.delpozo@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
esteve.bosch@urv.cat
Professors/es
DEL POZO CARRASCOSA, PEDRO MARIA
NASARRE AZNAR, SERGIO
BOSCH CAPDEVILA, ESTEBAN
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general Analisi teoric i practic de les darreres novetats legislatives en materia de dret patrimonial catala
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent