2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  AC2 Conèixer i analitzar el dret empresarial i contractual des d'una visió interdisciplinar dels problemes jurídics
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme l'assessorament jurídic integral tant en les empreses com en l'àmbit contractual
  AC6 Conèixer les fonts i els recursos jurídics per a poder escollir, integrar, desenvolupar i innovar en un tema concret de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  AC7 Dominar de forma rellevant els hàbits juridic-empresarials propis del nostre entorn jurídic, econòmic i social
  AC8 Dominar les noves tecnologies dins de l'àmbit empresarial i de la contractació
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat, interès i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC9 Lideratge i gestió d'equips de treball
  BC10 Treballar en equip
  BC12 Flexibilitat: preparació per al canvi i els nous reptes
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Domini de l'expressió i de la comprensió de l'idioma o idiomes estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (per compte d'altres i/o emprendeduria)