2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Definir els aspectes bàsics de la tributació empresarial. AC1
AC2
AC3
AC4
BC1
CC1
CC3
CC6
2. Identificar els diferents tributs, estatals, autonòmics i locals que afecten a l'empresa. AC1
AC2
AC3
AC4
AC9
BC1
BC2
BC3
BC9
BC10
CC1
CC6
3. Demostrar l’aplicació pràctica dels tributs dins de l’àmbit empresarial. AC1
AC2
AC4
AC7
AC8
AC9
BC1
BC2
BC13
CC1
CC3
CC6
4. Analitzar la imposició real i efectiva d'una empresa. AC1
AC2
AC4
AC6
AC9
BC1
BC2
BC3
BC13
CC1
CC5
CC6
5. Comparar la tributació en els diferents tipus d'empreses. AC1
AC2
AC3
AC4
AC7
AC9
BC1
BC2
BC3
BC13
CC1
CC5
6. Decidir la tributació més favorable per a l'empresari. AC1
AC2
AC3
AC4
AC5
AC7
AC9
BC1
BC3
BC9
BC10
BC13
CC1
CC5
CC6
7. Implicar-se en els diferents àmbits de la incidència dels tributs a l’àmbit empresarial. AC1
AC2
AC4
AC9
BC1
BC13
CC1
CC6
8. Valorar els problemes tributaris d'una empresa a nivell estatal, autonòmic i local. AC1
AC2
AC9
BC1
BC12
BC13
CC1
CC6