2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Classe inicial per explicar el funcionament de l'assignatura i conceptes bàsics i essencials.
Sessió Magistral S'explicaran els fonaments bàsics dels tributs en les diferents bessants de l'activitat empresarial (individual i societària.
Pràctiques a través de TIC Es realitzaran casos pràctics a través de la platafoma Moodle