2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Atenció personalitzada
Descripció
Seguiment del treball a desenvolupar en l'assignatura, resolució de dubtes.