2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Pràctiques a través de TIC S'avaluaran la resolució dels casos pràctics del Moodle 100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria