2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA PROVA CIVIL
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Comú
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC7 Dominar de forma rellevant els hàbits juridic-empresarials propis del nostre entorn jurídic, econòmic i social
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
Tipus B Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat, interès i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC5 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC6 Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials en la pràctica professional
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC2 Ús de les eines específiques TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC4 Desenvolupametn d'habilitats informacionals