2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA PROVA CIVIL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer els diferents mecanismes judicials per provar dintre d'un procés. AC4
AC7
BC1
BC3
BC5
BC13
CC2
2. Explicar les diferents línies jurisprudencials respecte dels diversos mitjans probatoris. AC9
BC2
BC3
BC5
BC13
CC4
3. Deduir i transmetre les diverses postures doctrinals. AC4
AC9
BC3
BC5
BC13
CC4
4. Saber escollir la concreta estratègia probatòria per millorar la defensa judicial. AC4
AC9
BC1
BC3
BC5
BC6
CC2
5. Saber executar els diferents mitjans de prova. AC4
BC3
BC5
CC4
6. Cercar i utilitzar del material legislatiu adient a cada mòdul o lliçó. AC3
AC4
BC5
BC13
CC2
7. Crear material d'estudi a partir de la documentació a l'abast. AC4
BC3
BC5
BC6
BC13
CC2
CC4
8. Estimular la capacitat per resoldre qüestions o problemes pràctics. AC3
AC4
BC1
BC5
BC6
CC2
CC4