2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA PROVA CIVIL
   Atenció personalitzada
 
Pràctiques a través de TIC
Esdeveniments científics i/o divulgatius
Presentacions / exposicions
Descripció
Desenvolupament:
Seguiment del treball de l’alumne: es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics de la matèria.

Proves pràctiques virtuals:
Realització de pràctiques sobre la matèria: es pretén que l’alumne adquireixi el domini de les eines pràctiques de la matèria.