2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA PROVA CIVIL
   Atenció personalitzada
 
Descripció
Desenvolupament: Seguiment del treball de l’alumne: es pretén que l’alumne adquireixi els coneixements teòrics de la matèria. Proves pràctiques virtuals: Realització de pràctiques sobre la matèria: es pretén que l’alumne adquireixi el domini de les eines pràctiques de la matèria.