2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II Codi 15605114
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Adreça electrònica federic.adan@urv.cat
Professors/es
ADAN DOMENECH, FEDERICO
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general Vies processals facultatives de les empreses per a la defensa dels seus drets i interessos legals.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent