2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  LA FISCALITAT INTERNACIONAL
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) LA FISCALITAT INTERNACIONAL Codi 15605118
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
3 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
RIVAS NIETO, MARÍA ESTELA
Adreça electrònica estela.rivas@urv.cat
Professors/es
RIVAS NIETO, MARÍA ESTELA
Web
Descripció general S'estudiarà la tributació internacional de les rendes obtingudes per les persones físiques i jurídiques, desde la vessant dels Convenis per evitar la doble imposició i de l'Impost sobre la Renda de No Residents. Es tracta d'una assignatura semi presencial
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent