2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 15605119
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
24 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica mariateresa.franquet@urv.cat
joan.pico@urv.cat
javier.tua@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
Professors/es
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
PICÓ JUNOY, JOAN
TUA LOPEZ, JAVIER
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general El Treball-projecte final d'estudis consistirà en realitzar un estudi d'assessoria jurídica d'empreses.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent