2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
DADES IDENTIFICATIVES 2011_12
Assignatura (*) TREBALL DE FI DE MÀSTER Codi 15605120
Ensenyament
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
24 Obligatòria Segon Únic anual
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Dret Públic
Coordinador/a
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Adreça electrònica angel.urquizu@urv.cat
mariateresa.franquet@urv.cat
sergio.nasarre@urv.cat
joan.pico@urv.cat
pablo.girgado@urv.cat
Professors/es
URQUIZU CAVALLÉ, ÁNGEL
FRANQUET SUGRAÑES, MARIA TERESA
NASARRE AZNAR, SERGIO
PICÓ JUNOY, JOAN
GIRGADO PERANDONES, PABLO
Web http://www.mbl-urv.com
Descripció general Treball de recerca final del Màster Oficial en la seva vessant de Recerca, corresponent a l'antiga tesina. Sol ser, però no necessàriament, una part de la Tesi doctoral. Ha d'estar dirigit per un professor.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent