2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605101 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Primer
Obligatòria 6
15605102 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 6
15605103 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primer
Obligatòria 6
15605104 LES GARANTIES DEL CRÈDIT Primer
Obligatòria 6
15605106 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Segon
Obligatòria 6
15605107 DRET DE DANYS Segon
Obligatòria 6
15605108 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Segon
Obligatòria 6
15605109 DRET DEL MERCAT DE VALORS Segon
Obligatòria 6
15605105 L'ARBITRATGE DEL DRET PRIVAT Segon
Obligatòria 6
15605110 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA I Segon
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605117 DRET CONCURSAL Únic anual
Obligatòria 3
15605116 DRET DE SOCIETATS Únic anual
Obligatòria 3
15605111 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
15605115 DRET PATRIMONIAL EUROPEU Únic anual
Obligatòria 3
15605112 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
15605118 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
15605113 LA PROVA CIVIL Únic anual
Obligatòria 3
15605114 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II Únic anual
Obligatòria 3
15605119 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
15605120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605210 DRET DE LA PROPIETAT INDUSTRIAL Únic anual
Optativa 3
15605206 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL Únic anual
Optativa 3
15605204 INCIDÈNCIA DE LES NOVES TECNOLOGIES EN EL DRET DE L'EMPRESA Únic anual
Optativa 3
15605205 LA CONTRACTACIÓ LABORAL Únic anual
Optativa 3
15605213 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
15605202 PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Optativa 3
15605203 PLANIFICACIÓ DE PROJECTES EN L'ÀMBIT JURÍDIC EMPRESARIAL Únic anual
Optativa 3
15605211 RESPONSABILITAT DELS ADMINISTRADORS Únic anual
Optativa 3
15605201 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT Únic anual
Optativa 3