2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605106 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Únic anual
Obligatòria 6
15605107 DRET DE DANYS Únic anual
Obligatòria 6
15605108 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 6
15605109 DRET DEL MERCAT DE VALORS Únic anual
Obligatòria 6
15605101 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Únic anual
Obligatòria 6
15605105 L'ARBITRATGE DEL DRET PRIVAT Únic anual
Obligatòria 6
15605102 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 6
15605103 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 6
15605110 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA I Únic anual
Obligatòria 6
15605104 LES GARANTIES DEL CRÈDIT Únic anual
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605117 DRET CONCURSAL Únic anual
Obligatòria 3
15605116 DRET DE SOCIETATS Únic anual
Obligatòria 3
15605111 DRET PATRIMONIAL CATALÀ Únic anual
Obligatòria 3
15605115 DRET PATRIMONIAL EUROPEU Únic anual
Obligatòria 3
15605112 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL Únic anual
Obligatòria 3
15605118 LA FISCALITAT INTERNACIONAL Únic anual
Obligatòria 3
15605113 LA PROVA CIVIL Únic anual
Obligatòria 3
15605114 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II Únic anual
Obligatòria 3
15605119 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
15605120 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605213 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA Únic anual
Optativa 3
15605202 PENSAMENT JURÍDIC Únic anual
Optativa 3
15605201 TÈCNIQUES DE RECERCA EN L'ÀMBIT DEL DRET PRIVAT Únic anual
Optativa 3