2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605108 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL AN
Obligatòria 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605117 DRET CONCURSAL AN
Obligatòria 3
15605116 DRET DE SOCIETATS AN
Obligatòria 3
15605111 DRET PATRIMONIAL CATALÀ AN
Obligatòria 3
15605115 DRET PATRIMONIAL EUROPEU AN
Obligatòria 3
15605112 INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL AN
Obligatòria 3
15605118 LA FISCALITAT INTERNACIONAL AN
Obligatòria 3
15605113 LA PROVA CIVIL AN
Obligatòria 3
15605114 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA II AN
Obligatòria 3
15605119 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Obligatòria 24
15605120 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Obligatòria 24
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15605213 ORIENTACIÓ PROFESSIONAL I CIUTADANIA AN
Optativa 3