2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho de la Empresa y la Contractación (2009)
 Competencias


TipoA Código Competencias Específicas
  Comun
  AC1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  AC2 Conèixer i analitzar el dret empresarial i contractual des d'una visió interdisciplinar dels problemes jurídics
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis
  AC4 Resoldre problemes jurídics en l'àmbit empresarial i contractual
  AC5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme l'assessorament jurídic integral tant en les empreses com en l'àmbit contractual
  AC6 Conèixer les fonts i els recursos jurídics per a poder escollir, integrar, desenvolupar i innovar en un tema concret de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  AC7 Dominar de forma rellevant els hàbits juridic-empresarials propis del nostre entorn jurídic, econòmic i social
  AC8 Dominar les noves tecnologies dins de l'àmbit empresarial i de la contractació
  AC9 Actuar com a assessor jurídic d'empreses a nivell nacional, europeu i internacional
TipoB Código Competencias Transversales
  Comun
  BC1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BC2 Treballar de forma autònoma, amb responsabilitat, interès i iniciativa
  BC3 Resoldre problemes jurídics de manera efectiva
  BC4 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BC5 Actuar amb un esperit crític i responsable
  BC6 Considerar l'ètica i la integritat intel·lectual com a valors essencials en la pràctica professional
  BC7 Autoestima professional. Comprendre el valor del coneixement propi, la seva utilitat i el seu impacte en la societat/comunitat
  BC8 Disponibilitat vers la participació compromesa en la vida social
  BC9 Lideratge i gestió d'equips de treball
  BC10 Treballar en equip
  BC11 Planificació i organització de projectes a mitjà i llarg termini
  BC12 Flexibilitat: preparació per al canvi i els nous reptes
  BC13 Domini de les eines jurídiques, com la bibliografia, la jurisprudència i els recursos científics
TipoC Código Competencias Nucleares
  Comun
  CC1 Domini de l'expressió i de la comprensió de l'idioma o idiomes estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC2 Ús de les eines específiques TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau
  CC3 Desenvolupament d'una perspectiva global del món en l'àrea específica on s'ubica el postgrau
  CC4 Desenvolupametn d'habilitats informacionals
  CC5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional
  CC6 Desenvolupament de processos d'incorporació al món del treball (per compte d'altres i/o emprendeduria)
  CC7 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano/na y como profesional (Ciudadanía)
  CC8 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que se plantea en la universidad (Orientación profesional)