2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15615102 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 4.5
15615101 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL Primer
Obligatòria 4.5
15615104 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Obligatòria 4.5
15615103 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Obligatòria 4.5
15615112 CLÍNICA JURÍDICA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 10.5
15615107 DRET AMBIENTAL COMPARAT Únic anual
Obligatòria 4.5
15615106 DRET AMBIENTAL DE LA UNIÓ EUROPEA Únic anual
Obligatòria 4.5
15615108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
15615111 INTRODUCCIÓ A LES CIÈNCIES AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
15615109 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Únic anual
Obligatòria 4.5
15615105 INTRODUCCIÓ AL MEDI AMBIENT Únic anual
Obligatòria 4.5
15615110 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Únic anual
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15615123 ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
15615114 DRET D'AIGÜES Únic anual
Obligatòria 4.5
15615116 DRET DE L'ENERGIA Únic anual
Obligatòria 4.5
15615115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
15615117 DRET DELS RESIDUS Únic anual
Obligatòria 3
15615120 DRET PENAL AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
15615118 FISCALITAT AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 3
15615113 GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA A L'EMPRESA Únic anual
Obligatòria 4.5
15615121 INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL Únic anual
Obligatòria 4.5
15615126 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ JURÍDICA Únic anual
Obligatòria 3
15615124 PRÀCTIQUES I Únic anual
Obligatòria 4.5
15615125 PRÀCTIQUES II Únic anual
Obligatòria 4.5
15615119 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL Únic anual
Obligatòria 3
15615122 SEMINARIS Únic anual
Obligatòria 4.5
15615127 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ Únic anual
Obligatòria 3
15615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 9
15615302 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Treball fi de màster 12