2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15615107 DRET AMBIENTAL COMPARAT AN
Obligatòria 4.5
15615102 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 4.5
15615108 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT AN
Obligatòria 4.5
15615101 FONAMENTS DEL DRET PÚBLIC AMBIENTAL AN
Obligatòria 4.5
15615104 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL AN
Obligatòria 4.5
15615110 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS AN
Obligatòria 4.5
15615103 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC AN
Obligatòria 4.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15615123 ANÀLISI I GESTIÓ DEL CONFLICTE AMBIENTAL AN
Obligatòria 3
15615114 DRET D'AIGÜES AN
Obligatòria 4.5
15615116 DRET DE L'ENERGIA AN
Obligatòria 4.5
15615115 DRET DE LA CONTAMINACIÓ AN
Obligatòria 3
15615117 DRET DELS RESIDUS AN
Obligatòria 3
15615120 DRET PENAL AMBIENTAL AN
Obligatòria 4.5
15615118 FISCALITAT AMBIENTAL AN
Obligatòria 3
15615113 GESTIÓ DE LA QUALITAT AMBIENTAL I RESPONSABILITAT CORPORATIVA A L'EMPRESA AN
Obligatòria 4.5
15615121 INTRODUCCIÓ A LA TECNOLOGIA AMBIENTAL AN
Obligatòria 4.5
15615126 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ JURÍDICA AN
Obligatòria 3
15615124 PRÀCTIQUES I AN
Obligatòria 4.5
15615125 PRÀCTIQUES II AN
Obligatòria 4.5
15615119 PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL AN
Obligatòria 3
15615122 SEMINARIS AN
Obligatòria 4.5
15615127 TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ AN
Obligatòria 3
15615301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 9
15615302 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12