2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Sistema de Justícia Penal (2009)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15635201 NOU DRET PENAL DE L'EMPRESA Únic anual
Optativa 6
15635202 SISTEMA DE SANCIONS PENALS Únic anual
Optativa 6